Endret: 4 okt 2017     Opprettet: 9 okt 2016

Brannøvelse uke 41

Borettslaget gjennomfører årlig en brannøvelse for å sikre at alle beboere er kjent med våre rutiner for evakuering ved brann. 

Øvelsen vil gjennomføres slik:

  • Tillitsvalgte utløser brannalarmen, og du som beboer evakuerer oppgangen.
  • Beboer informerer tillitsvalgt hvilken leilighet man bor i, dette for å ha oversikt over hvem som er evakuert og hvem som fortsatt oppholder seg i oppgangen.
  • Opphold deg på angitt møteplass som står opplyst på oppslagstavlen i din oppgang.
  • Blokkansvarlig vil gå igjennom hvordan brannsluknings-apparat fungerer.
  • Evakueringsplan blir gjennomgått.

VIKTIG: Dersom du har av ulike årsaker utfordringer for å benytte deg av trapp, er det veldig viktig at tillitsvalgt i din oppgang blir informert. Dette for å ha oversikt over hvem som er eventult må evakueres fra verandaen.