Endret: 14 nov 2017     Opprettet: 2 des 2016

Informasjon om husleieøkning 2018

Til alle andelseiere i Haugenstua borettslag                    14.11.2017


Varsel om økte kostnader


Styret i Haugenstua borettslag vedtok på styremøte 26.10.2017 at husleien øker med 2 % gjeldende fra og med 1.1.2018. 


Husleien for hver enkelt leilighet i borettslaget styres av Fordelingsnøkkelen som ble bestemt da borettslaget var nytt i 1968. Fordelingsnøkkelen er lagt opp slik at våre 3 typer leiligheter (1 roms, 3 roms og 4 roms) har ulik husleie i forhold til størrelse. I tillegg så er det noen kroner forskjell mellom hvor i borettslaget samme type leilighet ligger. Borettslagsloven krever at styret kun kan øke husleien slik at alle får samme % økning.


Borettslaget vedtok på generalforsamling 27.mai 2015 å bytte alle vannrør i borettslaget. Det betyr at alle rør for varmt og kaldt vann samt alle soilrør (kloakk- og spillvannsrør) inne i blokkene byttes.  Det er satt av et budsjett til arbeidet og styret informerte generalforsamlingen om hvilken konsekvens dette ville få på husleien. Styret forventer fortsatt at alt arbeid med alle rør og alle baderom vil kreve at borettslaget øker husleien med 10 % innen 2021. Frem til nå har borettslaget øket husleien med 7 %. Noe av økningen skyldes at kommunale avgifter til henting av søppel og kloakk har økt, men mesteparten av husleieøkningen skyldes arbeidet med vannrør.

I 2018 blir prisen på utvendig-og innvendig parkering stående, altså INGEN endringer i pris. 


Prisene er som følger: 
710,- kroner for parkeringsplass i garasjen med strøm for EL-biler 
360.- kroner for parkeringsplass i garasjen
195,- kroner for parkeringsplass ute
295,- kroner for parkeringsplass ute med motorvarmer
195,- kroner for handicap parkeringsplass ute
295.- kroner for handicap parkeringsplass ute med motorvarmer 
360.- kroner for handicap parkeringsplass i garasjen
95,- kroner for motorsykkelplass ute
195.- kroner for motorsykkelplass inne i garasjen
195.- kroner for parkeringsplass ute for Campingbil
295,- kroner for parkeringsplass ute med motorvarmer for Campingbil
195,- kroner for parkeringsplass ute for lastebil