Endret: 8 sep 2021     Opprettet: 2 feb 2016

Parsellhagen

Nyheter fra Parsellutvalget

Kort historikk

Generalforsamlingen vedtok enstemmig 26.05.1977 vedtektene for «Beboerhagene i Haugenstua borettslag». Siden den gang har det nok vært variende oppslutning om tiltaket. Opprinnelig var det to felt, A og B til dette formålet. Med tiden har tiltaket blitt skåret ned til ett felt.

Dagens situasjon

Våre uteområder har endret seg mye i løpet av årene. Betegnelsen «Hageutvalg» synes derfor misvisende i dag, uttrykket «Hageutvalg» inkluderer så mye mer enn parsellene. Derfor er det besluttet å heretter kalle det «Parsellutvalget». All tvil om hva det dreier seg om, feies tilside.

Borettslaget har på tomten vår et inngjerdet ca. 1511 m2 stort område, som er delt opp i 16 parseller samt gangveier og andre fellesområder. Området er plassert mellom blokk 2 og 3.

Disse parsellene kan kun utleies til beboere mot en årlig kontingent, for tiden kr. 200,-. Her kan man så dyrke det man måtte ønske, innenfor det regelverket Mattilsynet har for slik virksomhet. Kostnader forbundet med planting etc. må den enkelte leietaker betale selv.

Parsellutvalgets leder administrerer parsellene også i samarbeid med daglig leder i borettslaget.

Ordensregler og nærmere opplysninger fåes hos parsellutvalgets leder.

Skriftlig søknad om tildeling av parsell sendes daglig leder i borettslaget. Hvis alle parsellene er utleid kan man settes på venteliste, dersom man ønsker det.

Parsellutvalgets leder: