12 sep 2018

Feilsøking på fjernvarmerør

Det foretas undersøkelse på fjernvamerørene i borettslaget. Varmen skrus på tidligst 24. september.

Det foregår arbeid på fjernvarme-rørene ved Haugenstua borettslag. Dette vil pågå til ut neste uke, og varmen i leilighetene i borettslaget skrus på tidligst mandag 24. september. Det kan bli senere, basert på hvilke feil som evt. finnes på fjernvarmerørene og om det må utbedringer til. 

Vi ber om forståelse for at varmen skrus av i sommermånedene. 

Når det gjelder vanlig innetemperatur, så skal denne være mellom 20 og 22 grader.
Skulle du ha det kaldere enn dette, så anbefaler vi tepper på kalde gulvflater.
Blokkene våre er fra 1968/1969 og dermed ikke så godt isolerte.

Om du mener at det er mye kaldere i leiligheten din enn 20 grader etter at varmen er satt på, så mål temperaturen innendørs på morgen, ettermiddag og kveld i en ukes tid, og gi beskjed til driftskoordinator om hvilken temperatur du har kommet til. .