3 feb 2021

Fortsett å hold avstand så lenge pandemien pågår

I forbindelse med utbrudd av mutert korona-virus på Østlandet, vil styret oppfordre alle beboere i Haugenstua borettslag om å utvise ekstra forsiktighet i tiden fremover.

I tråd med myndighetenes råd oppfordrer vi alle til å unngå all kontakt med andre enn dem du bor med og å overholde smittevernreglene. 

I tillegg kommer følgende oppfordringer: 

•    Tilkalling av vaktmester skal kun skje ved akutte hendelser, som vannlekkasje og liknende. Ved vanlige henvendelser skal ikke vaktmester kontaktes i tiden fremover. 

•    Så langt det er mulig ber vi alle om å bruke munnbind når du går ut av leiligheten og å være nøye med håndvask. 

•    Unngå nærkontakt i heisen, og vent gjerne på at det blir helt ledig i heisen slik at det er mulig å overholde to meter. 

•    Bestill matvarer hjem, dersom det er mulig. 

•    Bruk engangshansker, dersom det er mulig. 

•    Familier som er i karantene, skal ikke gå ut av leiligheten og skal ikke under noen omstendigheter bruke fellesvaskeriet. 

•    Husk å vaske over alle berøringsflater i fellesvaskeriet etter bruk. 

Ved å overholde dette, gjør du en viktig innsats i vårt felles mål om å bekjempe viruset og snart komme tilbake til normaltilstand. 

Vennlig hilsen 
Styret