3 okt 2013

Fremleie (utleie av leilighet til andre)

  • Andelseier må ha godkjenning fra styret før fremleie kan avtales og en andelseier som har brukt boligen i ett av de to siste årene har opparbeidet rett til fremleie i inntil tre år. Andelseier må søke styret om godkjenning for hvert enkelt år. Ved utleie av deler av boligen er det ikke nødvendig med styrets godkjenning.

  • Andelseier er ansvarlig for at leietaker følger borettslagets husordensregler.