3 okt 2013

Grøntanlegg og utearealer

Grøntanlegg, med plener og beplantinger, er felles eiendom. Alle skal bidra til å ta vare på anlegget.