Endret: 23 okt 2015     Opprettet: 3 okt 2013

Husholdningsavfall

  • Husholdningssøppel må pakkes forsvarlig inn og kastes i utvendige søppelkasser. Det sorteres i mat-, plast og restavfall.

  • Det er egne søppelkasser for papiravfall, klær, metall og glass