10 jan 2019

HUSK Å LEVERE JULETRÆRNE 12. JANUAR

Juletrærne skal leveres på angitte plasser.

Brukte juletrær skal leveres lørdag 12. januar på følgende steder:

– ved nedkjøringen til Garver Ytteborgsvei 101, lørdag 12. januar 2019 kl. 13:35 og
– ved Ole Brumms vei 12, ved bommen kl. 13:50. 

De kan også leveres dit tidligere på dagen. Men ikke sett dem uti veien.