31 jan 2019

Ikke kast snø fra verandaene!

Vær oppmerksomme på at folk går utenfor blokkene. Sjekk om folk er i veien.

TIl alle beboere i Haugenstua borettslag: 
Vi skjønner at det kan være fristende å fjerne snø fra verandaene, og kaste den rett ut fra verandaene. 

Pass på at det ikke befinner seg beboere eller besøkende i nærheten FØR det kastes snø. 

All snø er ikke luftig, og det kan skade folk.