Endret: 27 aug 2021     Opprettet: 12 nov 2018

Ikke oppbevar mat i bod-området

Når nettene blir lange, kommer gnagerne frem.

Når temperaturen ute synker, trekker gnagere som rotter og mus inn i varme bygg.
Våre blokker er varme bygg, og det er viktig at beboerne fra september til november passer på at dørene er lukket.

Om gnagerne ikke finner nok mat under bakken, trekker de opp på bakkeplan, mot søppelkasser og avfall som ligger åpent – et eldorado for sultne gnagere.

De er altetende og smittespredere. Der det er mat tilgjengelig og samtidig et sted de kan yngle, blir det ofte problemer. Vi ønsker ikke dette i borettslaget.

Sørg derfor for at inngangsdøren til leiligheten, hovedinngangsdøren og verandadøren er lukket. Lufting gjennom dører og vinduer må kun gjøres under oppsyn og all mat må pakkes inn, for matlukt tiltrekker seg gnagere som rotter og mus.

Om du har fuglemat eller kattemat på veranda, så ta dette bort. Fasaden på våre blokker er såpass ru at gnagere lett kan klatre opp veggene.

Husk å lukke vinduene i vaskeriene og i bodområdene.

Ikke oppbevar mat i bodområdet, da dette tiltrekker seg gnagere og skadedyr og kan gjøre stor skade på din og andres boder og innhold.