6 sep 2018

Info til beboere i Garver Ytteborgsvei 133 - 139

Trygg og Sikker kommer etter oppussingen av badene.

Til beboerne i Garver Ytteborgsvei 133- 139: Selskapet Trygg og Sikker, som har femårs-kontroll av branslukkere og som besøker borettslaget i disse dager med kontroll og montering av røykvarlsere, vil komme til beboerne i ovennevte adresse i desember, etter at dere er ferdige med oppussingen av badene.