5 des 2020

Informasjon om brannkontroll

Røykvarslere og brannslukkere i borettslaget er styrets ansvar. Det skal derfor foretas en kontroll av brannslukkere, røykvarslere, avtrekk komfyr og rømningsveier i alle boligene.

I år skal det også monteres rømningsveiskilt 150x200mm på verandaene for å synliggjøre rømningsveien i lettveggene. Det vil bli montert en stk på endeleilighetene og to stykk på alle andre. Eventuelle spørsmål rundt dette tas opp med styret. 

Husk å ha brannslukker klar til kontroll. Dette er spesielt viktig hvis du har levert nøkler til tekniker. 

Det er horisontale rømningsveier i skilleveggene på balkongene. Disse må ikke blokkeres og vil bli kontrollert. 

Det er viktig at boligene blir gjort tilgjengelige for kontroll. Beboere som ønsker å levere nøkler til tekniker kan gjøre dette kl 08.00 på dagens første adresse. Nøkler vil bli returnert til postkasse etter bruk. Innleverte nøkler må merkes i egen konvolutt med navn og adresse og etasje, og ev. leilighets-nummer. Husk at nøkler levert til tekniker må passe i postkasse. 

Noen har eget alarmanlegg med røykvarsling fra vekterselskap eller egne røykvarslere. Deres private utstyr er å se på som tilleggsutstyr og kan monteres eller demonteres etter eget ønske, men vil alltid være noe som kommer i tillegg til borettslagets lovpålagte utstyr. 

Minimumskravet til røykvarsling og slukkeutstyr er borettslagets ansvar, dette skal følge boligen uavhengig av annet brannvernutstyr beboerne selv har gått til anskaffelse av. 

Tid for kontroll av din leilighet finner du i informasjonsskrivet du har fått i postkassen.