23 nov 2020

Informasjon om ekstraordinær generalforsamling

På grunn av korona-pandemien har ikke Haugenstua borettslag fått avholdt fysisk generalforsamling i 2020 slik vi hadde planlagt. Det ble avholdt digital generalforsamling i juni hvor lovpålagte saker ble behandlet. Men innkomne forslag, valg av tillitsvalgte og godkjenning av styrehonorar ble ikke behandlet. Styret planla å avholde en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2020, men det har vist seg umulig slik smittesituasjonen er og har vært i Oslo denne høsten. Vi vil nå informere beboerne på Haugenstua om at vi ønsker å avholde generalforsamling for å behandle de nevnte saker på en ordentlige måte. Slik situasjonen er nå vil det ikke være mulig i inneværende år, men vi ønsker å avholde generalforsamling så snart det lar seg gjøre. Når det blir mulig er vanskelig å si på grunn av pandemien, og vi beklager at det er blitt slik. Vi håper likevel på forståelse for situasjonen, og vil gi beboerne beskjed så snart det blir mulig å avholde generalforsamling igjen. Vennlig hilsen Styret