25 mai 2020

Informasjon om generalforsamling

På grunn av korona-viruset blir ordinær generalfrsamling som skulle vært arrangert 28. mai utsatt til høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon om ny dato når dette er klart. Digital generalforsamling for å godkjenne årsrapport og regnskap vil bli avhold i løpet av juni. Vi jobber med OBOS for å få dette på plass så fort som mulig og vil sende ut beskjed når vi vet mer. Vennlig hilsen styret i Haugenstua borettslag