21 aug 2021

Infoskjermer i oppgangene

Som dere sikkert har lagt merke til, har styret fått installert informasjonsskjermer i alle oppganger denne sommeren. Dette vil være den nye måten styret vil kommunisere og gi beskjed om saker og ting til beboerne på.

Styret har besluttet å installere informasjonsskjermer i alleoppgangene i borettslaget for å holde beboerne løpende oppdatert om hva som skjer i borettslaget. Disse er plassert rett over postkassene og erstatter oppslagstavlene som informasjonskanal. 

Informasjonsstrømmen er stor i et borettslag av vår størrelse, og dette vil sikre en godinformasjonsflyt, samt redusere tidsbruk for vaktmesterne. Mye av informasjonen fra styret vil nå bli gjort tilgjengelig på disse skjermene. Dette gir også et miljøavtrykk i form av besparelser av en betydelig mengde brevpapir som blir brukt til informasjon i oppgangene, på døra og i postkassene.