3 okt 2013

Innvendige fellesområder

  • Hovedinngangsdør, kjellerdør og boder skal holdes låst.

  • Dørmatter skal tas inn den dagen det er vasking i oppgangen, og det er ikke tillatt å sette andre gjenstander enn dørmatte i fellesarealene.

  • Det er ikke tillatt å la barn være alene i kjelleren, vaskeriet, eller tilfluktsrom.

  • Det er ikke tillatt å bruke levende lys i noen fellesområder. Andre lys skal slukkes etter bruk.

  • Unødig opphold og støyende lek er ikke tillatt i fellesområdene.