Endret: 29 aug 2013     Opprettet: 21 aug 2013

Kontaktinformasjon

Beboerhenvendelser kan rettes til daglig leder, som er bindeleddet mellom borettslagets beboere og våre tjenesteleverandører samt borettslagets styre.

Kontaktinformasjon for daglig leder samt en del andre sentrale tjenesteleverandører finner du i menyen på venstre side av nettsiden.