Endret: 13 sep 2018     Opprettet: 6 sep 2018

Kort informasjon om byggeprosjekt GY 111B

Her kan dere lese litt om planene som er i gang for Garver Ytteborgsvei 111B. Vi oppdaterer.

Kort info om prosjektet:

Hedalm-Anebys AS skal på vegne av byggherre GYB 111 AS  bygge en 6-manns bolig i Garver Ytterborgs vei 111b. Bygget er en lavblokk i to etasjer, fordelt på 6 enheter hvor 4 enheter er i plan to og 2 enheter i plan 1. Bygget blir bygget av ferdige veggelementer.

Det har vært ett møte med styret i Haugenstua borettslag hvor følgende ble avtalt:

Den generelle arbeidstiden på byggeprosjektet er 07:00-16:00 hvorav støyende arbeid blir utført i perioden 08:00-15:00

Ved levering av materialer med store kjøretøy vil kjøretøy bli ledsaget av personell ved inn og utkjøring.

Eventuelle skader i asfalt vil bli dekket av utbygge.

All parkering vil foregå på egen tomt.

Ved bortkjøring av masser vil det bli gjort tiltak for å minske produksjon av støv.

Det vil bli satt ut rystelsemålere på de to blokkene som ligger nærmest byggetomt.

Det vil bli varslet når ekstra støyende arbeider skal i gang.

Vi skal jobbe for å være til minst mulig sjenanse for borettslaget beboere, men man må påberegne noe mer støy på dagtid under byggeperioden.

Sluttdato for prosjektet er satt til Juni 2019.

Hvis det er noen spørsmål ta kontakt med byggeleder Bjørn Erik Ljosland
på mail: blj@hedalm-anebyhus.no