Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 28 sep 2015

Medlemmer og oppgaver

Valgkomitéen velges av generalforsamlingen hvert år. Komitéen består av 4-5 medlemmer. Arbeidet består i å intervjue hele styret og alle utvalgsmedlemmene.

Etter at også eventuelle nye kandidater er intervjuet, skal komitéen diskutere seg frem til et forslag til styresammensetting. Denne formuleres i en innstilling som oversendes OBOS.

Så er det opp til generalforsamlingen å velge.

I 2015 følgende personer ble valgt til Valgkomiteen:

- Bente Brunell - leder, OB 14

- Dorota Gorski, OB 38

- Naeem Muzaffar, GY 123

- Syed Nadeem Abbas, OB 10