3 okt 2013

Meldinger og rundskriv

Det er beboers plikt å sette seg inn i borettslagets vedtekter og bo-regler. Alle plikter å lese informasjonsskriv, oppslag på oppgangens oppslagstavle m.m.

Det forventes at beboere melder ifra om, eller stopper skadeverk.