Endret: 20 mar 2019     Opprettet: 19 mar 2019

Mer informasjon om AMS målerne

Om du har noen spørsmål omkring AMS målerne som har blitt satt inn den siste tiden, kan kanskje dette hjelpe deg.

Alle sikringsskap i Haugenstua borettslag har den siste tiden hatt eletrikere på besøk, som har satt inn AMS målere, for hver boenhet. 
AMS er automatiserte strømmålere som Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 
pålagt norske nettselskaper å innføre. Disse måler energibruken i den enkelte boenhet og det er dermed ikke nødvendig å sende inn avlesninger. Nettselskapenes frist for å innføre dette gikk 
ut 1. januar 2019. 

TO FAKTURAER
Når AMS målerne er installert, får alle beboerne automatisk LOS Energy som strømleverandør i første omgang. Dette kan du fritt endre, om du vil. 
Nå blir strømforbruket avlest automatisk hver time. Strømregningen består av to elementer: Forbruk og nettleie. Prisen på strøm vil variere, mens nettleien er fast pr. KwH. 
Det blir altså to fakturaer å betale. Hafslund energi skal ha betale for nettleie, for å frakte strømmen til din leilighet. Og så må du betale den faktiske strømmen du bruker, til det selskapet du måtte velge som din strømleverandør. 

FRIHET
Du vil kunne sjekke ditt eget strømforbruk gjennom en app på telefonen, og ha full kontroll over 
hvor mye strøm du bruker. 
Du kan også automatisere strømforbruket om du ønsker. Strømprisen er ikke konstant hele  døgnet, og med de nye målerne skal du kunne betale for det strømmen koster. Ingen vil ha tilgang til ditt strømforbruk uten at du skulle gi tilgang til det. Du kan også begrense bruken av strøm om den stiger over en fastsatt grense, oppgitt av deg.