15 jan 2020

Ny skole og barnehage på Stig

Oslo kommune skal bygge en ny skole og barnehage for multifunksjons- hemmede på Stig skoles tomt. Det er Haukåsen skole på Haugerud som skal flytte til Stig, samtidig som det også skal bli rom til en barnehage. Til sammen skal bygget brukes av ca. 100 barn og unge, samt 150 ansatte. Stig skoles bygninger vil bli revet. Kommunen jobber nå med reguleringsplanen, og byggestart vil bli i 2022.