6 sep 2018

Oppgangstillitsvalgtmøte 19. september kl. 18:00

Vi samles på kafeen for neste oppgangstilllitvalgs-møte.

Det blir informasjon om brannøvelsen i uke 41, kontroll av brannslukkere, rømningsveier og annet. Det blir lett servering.