Endret: 4 feb 2015     Opprettet: 8 jan 2014

Oppløsning av TSS

Tokerud Servicesentral ”TSS” har til nå bestått av Haugenstua, Smedstua og Smedvollen borettslag. Et av borettslagene har besluttet å trekke seg ut av samarbeidet, og det er ikke økonomisk forsvarlig å drifte videre for de gjenvarende borettslagene.

På bakgrunn av dette vil TSS bli oppløst og avsluttet. De ulike borettslagene vil knytte seg opp mot eksterne vaktmestertjenester. Det vil komme nærmere informasjon til beboere om hvordan man henvender seg for vaktmestertjenester i nærmeste fremtid.

---

Fra 1. februar 2014 utfører Bygårdsservice vaktmestertjenestene for Haugenstua borettslag. Bygårdsservice vil benytte lokaler i Garver Ytteborgsvei 102, og vil ha arbeidstid fra kl. 08.00 - 16.00.

Bygårdsservice vaktsentral nås på mobil 905 20 631 . De tar i mot beskjeder og formidler disse videre til vaktmester. De samme nummer benyttes for å bestille nøkler og postkasseskilt, avtale befaring, informere om heisstopp, melde om problemer med vaskemaskinene i fellesvaskeriet m.v.

Mobiltelefon 905 20 631 fungerer også som vakttelefon , og vil være bemannet hele døgnet. Etter kl. 16.00, i helgene og på helligdager må man trykke 1 for å komme i kontakt med vedkommende som har vakt. Du vil da få hjelp dersom det er snakk om vannlekkasje, heisstopp eller andre prekære anliggender som haster såpass at det ikke er mulig å vente med tiltak til påfølgende dag.

Bygårdsservice kan også kontaktes på epost: post@bygardsservice.no

Dersom noe er uklart kan daglig leder i Haugenstua borettslag kontaktes på telefon 22 10 20 39