Endret: 23 okt 2015     Opprettet: 3 okt 2013

Oppvarming

Alle rom må holdes så varme at vannledninger og radiatorer ikke ødelegges, dvs. rom må ha mer enn 10 grader.