31 jan 2019

P-varsel på SMS

Borettslaget ønsker å kommunisere via SMS med deg som leier P- plass.

Borettslaget har nå et system som gjør det mulig å kommunisere på SMS med beboere som leier parkeringsplass. Dette er svært aktuelt når for eksempel parkeringsplasser skal ryddes for snø, eller når det skal feies.
Vi ber derfor om at alle beboere oppdaterer sin kontaktinformasjon med mobilnummer til parkeringsutvalget på e-post: parkering@haugenstua.no".