Endret: 2 nov 2016     Opprettet: 27 jul 2016

Informasjon vedrørende elektroprosjektet

Elektroprosjektet har startet - og dette går fort!

Informasjonsbrev til beboere i Haugenstua borettslag

På oppdrag fra Styret er Elektro-Kontakten AS valgt som installatør i forbindelse med oppgradering av inntakskabler fra transformatorstasjon, stigeledninger, hovedtavle og sikringsskap i oppgangene. Oppstart er satt til mandag 25.07.16. Det er lagt opp til at arbeidene skal avsluttes fredag 23.12.16.

Etappe 1, Uke 30 til uke 40, utskiftning av sikringsskap og stigeledninger, en strømutkobling pr dag. Etappe 2, Uke 39 til uke 51, utskiftning og ombygging av hovedtavler, en strømutkobling pr dag.
I disse periodene kan også tv og internett signal bli frakoblet, dette på grunn av at sentralt utstyr blir forsynt av anlegg som hører til anlegg som blir strømløst.

Alle vil få 2 ekstra sikringer, hvorav den ene skal brukes av våtromsprosjektet til ditt nye bad. Bruken av den andre sikringen bestemmer du selv. Eksisterende ulovlige sikringer vil bli fjernet. Reinstallering av mange sikringer, må tas opp med styret.
Varslingsrutiner ved strømstans: Det vil en uke i forkant av arbeidene bli satt opp varsellapp hvilken dag det blir strømløst i din leilighet. Estimert nettbortfall er fra kl 08:00 til kl 18:00.

Har du livsnødvendige apparater som ikke kan ha strømavbrudd i tidsperioden må dette varsles til styret før oppstart av arbeider i din oppgang.

Generell informasjon: Det kan være at noen av installasjonene i leilighetene har eksisterende jordfeil på ledningsnettet i leilighetene. I disse tilfellene vil vi ikke kunne sette på strøm på kursen med jordfeil før jordfeilen er utbedret. Om jordfeil inntreffer vil det være beboers ansvar å engasjere en registrert elektroinstallatør for utbedring av feil på beboers regning.
I sikringsskapet vil det bli montert en oppdatert kursfortegnelse, samsvarserklæring, sjekklister for installasjonen, bruksanvisning for jordfeilautomat og overspenningsvern. Studer og ta vare på denne dokumentasjonen etter at arbeidet i din oppgang er ferdigstilt.
Huskeliste for deg som beboer:

 • -  Hvis du har alarm av noe slag som er tilkoblet det elektriske anlegget, ring inn til vaktsentral og informer om strømstans i tidsperioden.

 • -  Montøren skal ikke inn i leilighetene, og du trenger ikke å være hjemme. Men påse at fryser, kjøleskap og annet elektrisk utstyr fungerer når strømmen er tilbake.

 • -  Det kan forekomme at lyspærer ryker da de kan får et raskere avbrudd en normalt når hovedsikring slås av, prøv å bytte lyspære før elektriker kontaktes.

 • -  Nye jordfeilautomater har raskere utkobling ved overbelastning enn gamle sikringer.

  Om du har spørsmål bes det rettet til: haugenstua@elektro-kontakten.no Du vil da få svar av prosjektleder som har ansvaret for arbeidet.

  Bestilling av arbeider i din leilighet

  Elektro-Kontakten AS kan være behjelpelig med feilsøking og utbedring om det skulle bli nødvendig, Arbeidet vil bli fakturert etter medgått tid og materiell og må bestilles av beboer som eier leiligheten. Prisene som er forhandlet på vegne av Styret og OBOS Prosjekt AS for prosjektet er:
  Servicetimer montør: 800,- inkludert mva. pr time. Materiell: 30% rabatt på grossistpriser.

  Ved bestilling av arbeider eller ønske om pristilbud/befaring sender du en epost til:

  haugenstua@elektro-kontakten.no

  Eposten må inneholde:
  Fullt navn, adresse, etasje, mobilnummer, beskrivelse. Ta gjerne også bilder og legg med i eposten. Vi vil da kunne gi et pristilbud på arbeide eller avtale en kostnadsfri befaring om det er nødvendig.

Bestilling av arbeider i din leilighet Elektro-Kontakten AS kan være behjelpelig med feilsøking og utbedring om det skulle bli nødvendig. Arbeidet vil bli fakturert etter medgått tid og materiell og må bestilles av beboer som eier leiligheten. Prisene som er forhandlet på vegne av Styret og OBOS Prosjekt AS for prosjektet er: Servicetimer montør: Kr. 800,- inkludert mva pr time. Materiell: 30% rabatt på grossistpriser. Ved bestilling av arbeider eller ønske om pristilbud/befaring sender du en epost til: haugenstua@elektro-kontakten.no Eposten må inneholde: Fullt navn, adresse, etasje, mobilnummer, beskrivelse. Ta gjerne også bilder og legg med i eposten. Vi vil da kunne gi et pristilbud på arbeide eller avtale en kostnadsfri befaring om det er nødvendig. Les hele informasjonen fra Elektro-kontakten her