25 mar 2020

Krypkjellere

Kondens og høy fuktighet fra grunn i krypkjellere.

Styret er i gang med utredning av mulighet for eleminering av fukt og kondens i krypkjellere.

Styret i samarbeid med Millab AS har i gangsatt prosjektering, innhenting av pris fra minst 3 entreprenører og er klare for evaluering av reviderte tilbud,målet er å starte så snart tilbydene har tilbakemeldt.

Det er enighet mellom styret og Millab om at vi gjennomfører prosjektet i en blokk, før vi går videre med resten.

Det er heldigvis ikke alle våre blokker er preget av fuktproblematikken.