25 okt 2016

Lekeplasser og møteplasser

Nye Lekeplasser og møteplasser

Gartnerfirma Tronslien bygger nå våre nye lekeplasser og møteplasser. De gamle plassene rives. I januar arrangerte styret møter hvor beboerne kunne si sin mening om disse planene, og mange av forslagene som kom frem på disse møtene er tatt hensyn til i byggingen. Borettslaget har 132 mål park, og det er laget en tegning for hvordan hele parken kan bli. Styret ønsker at parken skal været et godt sted for unge, voksne og eldre. Arbeidet med å få dette til er delt opp i 2 deler. Del 1 bygges nå med lekeplasser, møteplasser og samtidig gjøres en rydding i parken. Byggingen gjøres 15.8.216 til 1.6.2017. Prosjektleder Gro Kjenner passer på at alt blir bygget riktig. Møteplassene bygges like. Hver plass får en betong-platting med 4 bord og 8 benker. På plattingen vil det komme elementer i granitt. Hver platting har en «ruglete» sone som er tenkt for engangsgriller. Dette er en skli-sikker sone. Granitten kan brukes om bord, benk eller til å gå/stå på. Langs halve plattingen vil det komme en hekk, og hver plass får et «tun-tre» og en lampe. I noen områder vil det komme et «juletre». Alle plassene er til bruk for alle våre beboere og besøkende. Lekeplassene bygges ulike slik at våre barn kan velge mellom mange spennende plasser å leke. Nærmest møteplasser vil det være en liten «haug» og noe for de minste barna (1-4 år). Litt lengre unna møteplassen vil det være lekeapparater for de litt større barna (5-12 år). Og midt i borettslaget har vi aktiviteter for ungdommer. Disse lekeapparatene monteres i parken; O.B. 2-16: en sykkel-sti for trehjulsykler, «bensinstasjon», «buss», lekeberget med sklier. O.B. 18-30: en hjertebenk, sandkasse med stativ, liten hytte, husker, ballbinge, ball i bøtte, stigespillet. O.B. 32-44: et pirat-skip og en bokstavslang. G.Y. 101-111: klatretårn, sommerfuglvippe, tallslange. G.Y. 113-119: en romble, vippedyr, sandkasse, balansetau, to-tårn, fugleredehuske, hoppe paradis. G.Y. 127-139: trollmannens hule, og et brannmannstårn, sandgrop.