Parkering og bruk av motorkjøretøy

 • Det er ikke tillatt å kjøre på gangveiene eller å parkere på innkjørselsveiene til blokkene.

 • Innkjøring til blokkene er kun tillatt for nødvendig av-og pålessing og tomgangskjøring er ikke tilltatt.

 • Parkering av motorkjøretøy foran blokkene i mer enn 30 min. er kun tillatt med godkjent parkeringsbevis.

 • Kjøring på innkjørselsveiene skal skje i gangfart.

 • Parkering skal kun være på faste plasser som utleies av borettslaget. Det kan leies inntil to plasser for hver leilighet. Det kan kun leies en plass pr. kjøretøy. Ved fremleie kan eier beholde en parkeringsplass til eget kjøretøy. Leietaker kan i så fall kun leie en plass.

 • Parkering av avskiltede kjøretøy er ikke tillatt.

 • Det er ikke tillatt å leke på parkeringsplassene.

 • Ved leie av parkeringsplass med strømboks er leietaker ansvarlig for boksen, og det er ikke tillatt å la ledningen henge ut fra koblingsboks når ledningen ikke er koblet til motorvarmer i kjøretøy. Tilkobling av annet utstyr til strømboksen enn motorvarmer er ikke tillatt.

 • Reparasjon av motorkjøretøyer skal ikke utføres slik at det plager andre. Olje-og bensinsøl må ikke forekomme. I garasjeanlegg er reparasjon av motorkjøretøy ikke tillatt.

 • Garasjen er til parkering av motorkjøretøyer og hver parkeringsplass kan oppbevare inntil 4 stk. hjul, såfremt det ikke er til hinder for andre. Oppbevaring av hjul i garasjen skjer på egen risiko, og andre gjenstander blir fjernet av vaktmester.

 • Motorsykler og mopeder parkeres på egne plasser i garasje, og disse plassene kan leies av borettslaget.

 • Brikke til å åpne garasjeporten er borettslagets eiendom og skal leveres tilbake ved oppsigelse av garasjeplass. Ved tap av eller ødelagt brikke kan en ny brikke bestilles hos driftskoordinator eller parkeringsutvalget.

 • Handikapplasser skal bare brukes av kjøretøy med gyldig bevis utstedt av norske myndigheter. Beviset må være plassert godt synlig i frontruten.