Parkeringsutvalget

Borettslaget har ca 750 parkeringsplasser. Ca 330 i garasjehus, 200 uteparkering med strøm til motorvarmer og 220 uten. Det kan leies to plasser pr. leilighet ( en i garasjehuset og en ute ) under forutsetning av at kjøretøyene er registrert på beboere i samme leilighet.

Parkeringsutvalget

For spørsmål vedrørende parkering, særskilte parkeringstillatelser, bestilling av parkeringsplass og relaterte saker henvender man seg til parkeringsutvalget. De har vakt hver tirsdag (utenom ferieuker) fra kl. 18.00-19.00 på Styrerommet. Besøksadresse er Garver Ytteborgs vei 105, inngang på baksiden av oppgangen. Utover disse vaktene kan henvendelser sendes per epost.

Parkeringsutvalget har også satt opp et selvbetjeningssystem .

Epost: parkering@haugenstua.no

Dersom man ikke får tak i driftskoordinator eller parkeringsutvalget kan midlertidig parkeringskode tildeles på tlf. 412 55 384.

Parkeringsutvalget består av:

Faisal Javed

Syed Nasir Abbas

Bahary Dukuray