25 mar 2020

Covid-19 eller Coronavirus

Praktisk informasjon om Covid-19

                                   Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

1.Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.


2.Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.


3.Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.


Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt, men at varsomhet må utvises ved bruk av enkelte aerosolgenererende prosedyrer på sykehus. Oversikten inkluderer 3 oppsummeringer og 14 primærstudier. En svakhet ved oversikten er at kun 4 studier gjelder smitte med SARS-CoV-2, og tre av dem er små med hhv. 1, 11 og 36 kasus. Det kan likevel oppsummeres at det per i dag ikke finnes grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19.

For mer info gå inn på. www.fhi.no

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

God håndhygiene er viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom.

  • Personer som er syke bør vaske hendene godt når det er risiko for at de har fått smittestoff på hendene (for eksempel etter å ha pusset nesen), før de berører gjenstander i omgivelsene.

  • Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen.

  • Det er også viktig at familiemedlemmer og andre som er i kontakt med den syke er ekstra påpasselig med håndhygiene etter kontakt med den syke eller med gjenstander som kan inneholde smittestoffer, som for eksempel snytepapir.

 

For mer info gå inn på. www.fhi.no