Dyrehold

Registrering skjema

  • Det er tillatt å holde 1 hund eller 1 katt og det må registreres hos styret/driftskoordinator. Ved overtredelse kan styret forlange at beboerne kvitter seg med hund eller katt.

  • Det er båndtvang på borettslagets områder, og alle må bruke hundepose hele året.

  • Rotter, gnagere, skadedyr og eksotiske dyr er ikke tillatt.

 

Haugenstua borettslag har utarbeidet et eget registrerings- og søknadsskjema som skal benyttes for de om ønsker å ha en hund i sin boenhet.