Endret: 23 okt 2018     Opprettet: 3 okt 2013

Fellesvaskeriet

  • Vasketid mandag-lørdag kl. 07.00 - kl. 22.00. Vaskeriet er stengt på søndager og helligdager. Vaskeperiodene er 07.00-10.00 / 10.00 -13.00 / 13.00-16.00 / 16.00-19.00 / 19.00-22.00.

  • Vasketiden er på 3 timer inklusiv tørking, og vask av mopper og store tepper i maskinene er ikke tillatt. Tørk av maskinene, rengjør såpekummene, tøm loskuffen på tørketrommel og rens filter i tørkeskap etter bruk. Vaskekum, benkeplater og gulv skal rengjøres og vinduer skal lukkes etter bruk. Det er kun tillatt med 1 lås pr. leilighetsnummer på reservasjonstavle og vaskerilås kan kjøpes av Bygårdsservice.

  • Det er ikke tillatt å ta med dyr i vaskeriet, og barn må ikke leke med maskinene.

  • Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn dem som bor i leiligheten.

  • Feil med maskiner og utstyr meldes til Bygårdsservice eller bruk varslingsboksen på veggen i vaskeriet

Åpningstider for vaskeriene i 2018

Hverdager: 07.00 - 22.00

Lørdager: 07.00 - 22.00

Søndager: Stengt

Vaskeriene holder også stengt følgende dager:

1. januar (1. nyttårsdag)

29. mars (skjærtorsdag)

30. mars (langfredag)

31. mars (påskeaften)

2. april (2. påskedag)

1. mai

10. mai (Kristi Himmelfartsdag)

17. mai (nasjonaldagen)

19. mai (pinseaften)

21. mai (2. pinsedag)

24. desember (julaften)

25. desember (1. juledag)

26. desember (2. juledag)