Grilling av mat

  • Grilling på balkongen er kun tillatt med elektrisk grill.

  • Bruk av engangsgrill er kun tillatt på utearealer/ parkareal, og det må brukes et brannsikkert underlag. Grillene må slukkes grundig med vann etter bruk.