Lekerom (oppgangens fellesrom)

  • Fellesrommet kan brukes av alle beboere og oppgangens beboere har fortrinnsrett til bruk av fellesrommet. Oppgangstillitsvalgt fører kontroll med hvem som disponerer nøkkel til fellesrommet, og er ansvarlig for nøkkelen. Fellesrommet kan benyttes mandag-fredag 08.00-18.00, men kan etter avtale med tillitsvalgt gis tillatelse til lengre tid. Den som bruker fellerommet er ansvarlig for rydding, vask og at vinduer og dører er lukket og låst etter bruk.

  • Barn under 18 år skal ha med en voksen beboer som er ansvarlig ved avtale om bruk av fellesrom.

  • Fysisk endring av fellesrommet må godkjennes, og skader/mangler rapporteres skriftlig til styret

  • Styret kan beslutte at enkelte fellesrom skal disponeres til særskilte formål.