Oppgangstillitsvalgt

  • Det skal være en tillitsvalgt i hver oppgang. Denne velges av oppgangens andelseiere.

  • Oppgangstillitsvalgt skal være en kontaktperson mellom beboerne i oppgangen og borettslagets styre. En person i borettslagets styre har ansvar for å ha kontakt med alle tillitsvalgte i en bestemt blokk. Denne personen i styret er da blokkansvarlig for din blokk. Blokkansvarlig tar opp saker fra blokken på styremøter.

  • Oppgangstillitsvalgt har ansvaret for de innvendige fellesarealene i oppgangen,og disponerer nøkkelen til fellesrommet. Tillitsvalgt skal holde minst 1 oppgangsmøte pr. år, organisere den årlige dugnaden i oppgangen og melde til styre/blokkansvarlig om oppgangens behov. Nøkler skal overleveres styret ved skifte av tillitsvalgt.

 

Tillitsvalgtmøte

Referat fra tillitsvalgtmøte 15.11.17 finner du "her". 
- Presentasjon som ble benytter finner du "her".