Endret: 21 feb 2017     Opprettet: 2 sep 2013

Skadedyr

Haugenstua borettslag har avtale med firma som tar seg av problemer med skadedyr. Borettslagets forskrifter sier klart at man skal varsle når man har fått skadedyr, og det er gode grunner for dette.

Vi vet at langt de fleste tilfeller av skadedyr rammer tilfeldig. En av de vanligste årsakene er at det kommer med noen få dyr etter man har vært på reise, andre skadedyr kan komme tilfeldig inn i leiligheter luftveien. Rapportering av skadedyr handler ikke om at man tror noe om den som rapporterer, men at skadedyrene er et problem som må tas fatt i der og da for å forhindre spredning.

Når man først har fått skadedyr i hus, så vil de formere seg, og etterhvert spre seg til flere leiligheter. Vi har i borettslaget nå hatt flere tilfeller av skadedyr som har fått anledning til å spre seg, fordi de beboerne som først fikk dem i hus har vært redde for å si ifra. Slik skal og må det ikke være.

Det er snakk om alt fra uskyldige men plagsomme husklanner til faraomaur og kakerlakker, samt det mye omtalte veggedyret. Det er viktig for alle beboere at problemer med disse og andre skadedyr kan bekjempes så tidlig som mulig, det gjør livet til hver enkelt av oss bedre og tryggere.

Har du skadedyr i leiligheten, eller mistenker at du kan ha et skadedyrproblem, ta kontakt med driftskoordinator på telefon 992 78 452 eller send epost til haugenstua@styrerommet.net så snart som mulig. Driftskoordinator vil da ta kontakt med skadedyrfirma, som vil avtale inspeksjon av din og tilstøtende leiligheter, slik at skadedyrbekjempelse kan igangsettes raskt og effektivt.

For mer informasjon om skadedyr, utseende m.m. har Folkehelseinstituttet en bok om dette online som gir utførlig informasjon om de forskjellige skadedyrene vi har i Norge.

Firmaet som Haugenstua borettslag samarbeider med har følgende generelle beskrivelse av hvordan problemer med skadedyr oppstår:

Skadedyr som veggedyr, kakerlakker og faraomaur har det til felles at de ikke lever fritt ute i naturen i Norge, men er avhengige av å kunne følge med oss i våre kofferter, klær, mat, møbler og inventar.

HOVEDÅRSAKEN – AT VI UFRIVILLIG TAR DE MED HJEM

Den første tiden vil skadedyrene etablere seg i den aktuelle leiligheten og her blir de etter hvert så mange som det er mulig å bli ut i fra tilgangen på mat og tilfredsstillende oppholdssteder.

Når først veggedyr, kakerlakker eller faraomaur har fått fotfeste klarer vi ikke å «vaske dem ut», men vi kan redusere antall individer med godt renhold og et innemiljø uten for høy temperatur og fuktighet.

Når det begynner å bli «trangt om plassen» eller for lite mat for skadedyrene vil enkelt dyr begynne å lete etter andre steder å finne mat og oppholde seg, og dyrene sprer seg til andre leiligheter gjennom sprekker og rørgjennomføringer eller ved å følge med mat, klær og inventar som flyttes til andre leiligheter.

Over tid vil så flere og flere leiligheter få problemer…

Årsaker til spredning:

1. Manglende informasjon om forebyggende tiltak for å unngå skadedyr.

2. Familie og venner har spredd skadedyrene til nye oppganger i borettslaget.

3. Senger og sofaer er satt ut i gangen og andre har tatt de inn i sine leiligheter.

4. Mange beboere har åpenbart ikke meldt fra om sine skadedyrproblemer.

5. Noen har større toleranse for at det finnes dyr i leiligheten.

6. Noen har forsøkt å bekjempe problemene selv.

7. Noen har kontaktet skadedyrselskap og fått bistand til bekjempelse for egen regning.

8. Noen er redde for å få skylden for problemene og måtte betale for egen og andres behov for bekjempelse.