Endret: 14 apr 2018     Opprettet: 30 aug 2013

Vektertjenester

Haugenstua borettslag har avtale med Securitas på tjenesteområdet vektertjenester. Ved husbråk nattestid og lignende ordensforstyrrelser av mindre alvorlig karakter kan disse kontaktes på telefon 22 97 10 70.