6 sep 2018

Respekter vasketidene - Også inne i leilighetene

Det skal være ro i leilighetene mellom 22 og 07. Dette gjelder også bruk av vaskemaskin og annet.

I forbindelse med at de nye tidene for vasking (07- 22, mandag til og med lørdag) og nøkkelplakaten vil bli oppdatert i løpet av en måneds tid, er det viktig å påpeke at det også skal være ro i leilighetene i det samme tidsrommet. 

Vennligst respekter dette. 

 

Hilsen styret i Haugenstua borettslag.