Endret: 23 okt 2015     Opprettet: 3 okt 2013

Ro og orden

  • Det skal være vanlig ro i leiligheten mellom 22.00 og 07.00, og rolig på helligdager.

  • Oppussing og støyende aktiviteter kan kun utføres mellom kl. 07.00-22.00 på hverdager, og kl.08.00 - 18.00 på lørdager. Det skal være ro på søn- og helligdager.

  • Beboer plikter å varsle oppgangens beboere i god tid når det arrangeres festlige sammenkomster som vil medføre støy og/eller vil strekke seg utover det tidspunkt på døgnet hvor det normalt skal være ro i leilighetene