23 apr 2015

Rutiner ved heisstans

Når det er folk fast inni heisen, brukes alarmknappene i heisene (gamle og nye), som er koblet opp mot en 24 timers vaktsentral. Ved å holde knappen inne i minst 5 sekunder oppnås 2-veis talekommunikasjon med vaktsentralen. De sender da personell for å få ut personen som står fast i heisen.

Når det ikke er folk inni heisen så skal man ved heisstans ringe Bygårdsservice v/vaktmester på tel. 905 20 631. Vaktmester tilkaller Thyssen hvis heisen trenger reparasjon.

Hovedregel vedrørende reparasjon er at den skal utføres innenfor normal arbeidstid.

Det er viktig å informere Bygårdsservice når heisen trenger reparasjon.