3 okt 2013

Skader på borettslagets eiendom

Andelseier er ansvarlig for skade som de selv eller beboere eller gjester i deres leilighet gjør på borettslagets eiendom. Oppgjør for dette skjer i henhold til lov om skadeerstatning av 13. juni 1969.