6 sep 2018

Søppel utenfor søppelbrønner og søppelrom

Ny pris for forsøpling.

Fra og med 30. august er summen for å sette søppel på utsiden av søppelbrønnene og på utsiden av søppelrommet 1000,- kroner.