Endret: 27 jul 2016     Opprettet: 21 aug 2013

Utskiftning av heiser

Generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag vedtok i møte av medio mai 2013 at borettslagets heiser skal skiftes ut. Utskiftning av heiser vil pågå over en periode på tre år. Oppgangene vil være uten heis i to måneder mens utskiftning pågår.

Så langt har man planlagt utskiftning av heisene i den rekkefølge og på de tidspunkter som er satt opp nedenfor. Dette er en plan som selvsagt kan endres underveis, da det ikke er uvanlig med uforutsette hendelser underveis i et slikt stort prosjekt. Hvis eller om endringer i tidsplan skulle forekomme vil denne teksten oppdaters med informasjon om dette.

Daglig leder vil til enhver tid være den som har best oversikt over fremdriften i dette prosjektet.

Fremdriftsplan for utskiftning av heiser

2016

GY 129 - utskiftning starter enten i uke 19 eller etter sommerferie

GY 131 - utskiftning starter i uke 19 eller etter sommerferie

GY 133 - utskiftning starter i uke 19 eller etter sommerferie

GY 135 - etter sommerferie

GY 137 - etter sommerferie

GY 139 - etter sommerferie

Oppganger hvor man er ferdige med å skifte ut heis

Alle oppganger i Ole Brummsvei

GY 101 - 117

GY 119 - utskiftning starter i uke 1, avsluttes i uke 8

GY 121 - utskiftning starter i uke 1, avsluttes i uke 8

GY 123 - utskiftning starter i uke 11, avsluttes i uke 18

GY 125 - utskiftning starter i uke 11, avsluttes i uke 18

GY 127 - utskiftning starter i uke 9, avsluttes i uke 18