15 apr 2020

Vårens dugnad er avlyst

På grunn av myndighetenes tiltak for smittebegrensning, ser styret i Haugenstua borettslag seg nødt til å avlyse vårens planlagte dugnad.

Som et ledd i den nasjonale dugnaden mot spredning av koronaviruset, er vi alle bedt om å begrense kontakt med andre, holde oss mest mulig inne og ikke samles i store folkemengder. Derfor blir det fysisk umulig å gjennomføre en dugnad i år. 

Styret jobber med ulike tiltak for å sørge for at fellesarealene våre skal være fine og rene, også denne våren.