Endret: 1 apr 2019     Opprettet: 28 mar 2019

Varsel om sprengning 2. og 3. april.

Hold dere borte fra vinduer og verandaen under sprengningene.

Tirsdag 2. april og onsdag 3. april vil det utføres sprenging på nabotomten, den såkalte Branntomta, mellom blokk 7 og blokk 8. Sprengingene vil bli varslet med signal. 

Beboere skal ikke oppholde seg på verandaen eller nær vinduer under sprengningen. 
Under sprengningene vil det være vakter på gangveiene.