Endret: 5 apr 2018     Opprettet: 24 jan 2018

Vedr. Garver Ytteborgsvei 111B

Kjære beboere!

Her har dere generell informasjon om tomten Garver Ytteborgsvei 111B, som ligger mellom blokk 7 og 8. 

Garver Ytteborgsvei 111B er en del av Stig gård, hvor tomten er på 2,5 mål med veirett. Med andre rett til bruk av opprinnelig vei.

SEFF holding som nå eier tomten, har fått godkjennelse til å bygge et bygg med 6 leiligheter, hvor byggestart vil være i august 2018 (rød figur). Ved å se på den gule figuren, var det forslaget vi sammen med SEFF holding hadde med tanke på makeskiftet. 

 

SEFF holding har vært åpen for et makeskifte, da de så fordelen med å kunne selge flere enn 6 leiligheter. De ønsket derfor å gjennomføre en omregulering slik at bygging på ny tomt ville vært mulig(Gul figur). 

Etter møtet vi hadde på Haugenstua Cafe tirsdag 23.01.18, har SEFF holding besluttet å trekke fra seg muligheten for makeskiftet, og vil gjennomføre byggingen av de 6 leilighetene foran blokk 7. 

Grunnen til dette er beboernes skeptiske tilnærming til makeskiftet, våre beboere ønsker ikke at det skal bygges foran blokken, og er sånn sett enig med plan og bygg. Med andre ord vil det bli svært utfordrende å få 2/3 flertall på vår generalforsamling den 23. mai 2018. 

For at makeskiftet skulle blitt gjennomført, ville det vært behov for større positivitet rundt makeskiftet, hvor saken måtte bli lagt frem for bystyret rundt påske. Dette lar seg ikke gjennomføre, og det vil derfor bli gjennomført bygging av de 6 leilighetene fra SEFF holding sin side.

Dersom det er noe du lurer på eller har noen spørsmål, disponerer oppgangstillitsvalgt mye informasjon vedrørende dette. Ta kontakt med din oppgangstillitsvalgt i din oppgang.

 

Mvh

Styret